Καρκίνος νεφρού & Θεραπεία

 

Η καταλληλότερη θεραπεία του καρκίνου του νεφρού είναι η χειρουργική αφαίρεσή του, καθώς οι όγκοι είναι ακτινο και χημειο ανθεκτικοί. Η χειρουργική τεχνική, εξαρτάται από το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου και μπορεί να είναι:

 

  •  Ριζική νεφρεκτομή

 

Αποτελεί την θεραπεία εκλογής του νεφροκυτταρικού καρκίνου. Περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού, του περινεφρικού λίπους και των επιχώριων λεμφαδένων.
Η λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο εκλογής,  προσφέροντας στον ασθενή άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα, καθώς επίσης και όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι.

 

  •  Μερική νεφρεκτομή

 

Αναλόγως με το μέγεθος και την εντόπιση του καρκίνου του νεφρού μπορεί να πραγματοποιηθεί αφαίρεση του όγκου μαζί με ένα μικρό τμήμα του υγιούς νεφρού, έτσι ώστε να μην αφαιρεθεί ολόκληρο το νεφρό. Η μερική νεφρεκτομή μπορεί να αποτελέσει την μέθοδο επιλογής σε μικρούς περιφερικά εντοπισμένους όγκους, μικρότερους από 4εκ., καθώς και σε ασθενείς που εμφανίζουν αμφοτερόπλευρα νεφρικό καρκίνο ή έχουν έναν μόνο (ανατομικά ή λειτουργικά) νεφρό. Η μέθοδος αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 

  • Με την κλασσική ανοιχτή μέθοδο που απαιτεί μεγάλη τομή
  • Με τη Λαπαροσκοπική μέθοδο και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
  • Ρομποτικά, με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τη ριζική και τη μερική νεφρεκτομή στις αντίστοιχες σελίδες του site μας.