Προστατεκτομή : Το Κόστος

Πολλοί είναι οι ασθενείς που αναρωτιούνται για το κόστος της προστατεκτομής.

Η προστατεκτομή, όπως αναφέρεται και στα εκτεταμένα άρθρα του site μας, μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να έχουμε :

Αφαίρεση προστάτη TURis

Αφαίρεση προστάτη με ρομποτική

Αφαίρεση προστάτη με λέιζερ

Το κόστος της προστατεκτομής θα διαμορφωθεί ανάλογα με το είδος της επέμβασης & τη χειρουργική τεχνική που θα επιλεγεί

Ποιο είναι το τελικό κόστος της προστατεκτομής ;

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση έτσι και στην προστατεκτομή προκειμένου ο ασθενής να ενημερωθεί σχετικά με το κόστος πρέπει να ληφθούν υπόψη:

  • Το είδος της επέμβασης
  • Το κόστος των υλικών που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν
  • Το είδος της εφαρμοζόμενης αναισθησίας ( γενική – περιοχική – τοπική )
  • Το κόστος του χειρουργείου
  • Η επιλογή της θέσης νοσηλείας
  • Η διάρκεια νοσηλείας

Επικοινωνήστε με τη Χειρουργική μας ομάδα προκειμένου να εξετάσουμε τη δική σας περίπτωση και να σας ενημερώσουμε σχετικά με το κόστος της επέμβαής σας.