Ουρολόγοι στην Αθήνα : Οι Επεμβάσεις

Οι εξειδικευμένοι Ουρολόγοι της Ομάδας εκτελούν πληθώρα εξειδικευμένων και κλασσικών επεμβάσεων, όπως οι ακόλουθες:

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

 

Οι Ουρολόγοι Δρ. Μιχαλάκης & Δρ. Μυγδάλης εκτελούν τις παρακάτω λαπαροσκοπικές επεμβάσεις :

 

Νεφρεκτομή

Νεφροουρητηρεκτομή

Πυελοπλαστική

Πυελολιθοτομή/ Ουρητηροτομή

αφαίρεση κύστεων νεφρού

Κρυοπηξία όγκων νεφρού

Νεφροπηξία

Βιοψία νεφρού

Ουρητηρεκτομή και επανεμφύτευση

Εκκολπωματεκτομή

Επινεφριδεκτομή

Απολίνωση έσω σπερματικών αγγείων

 

Επεμβάσεις Ρομποτικής χειρουργικής

 

Οι Ουρολόγοι Δρ. Μιχαλάκης & Δρ. Μυγδάλης εκτελούν τις παρακάτω επεμβάσεις ρομποτικής χειρουργικής :

 

Ριζική Προστατεκτομή

Νεφρεκτομή

Νεφροουρητηρεκτομή

Πυελοπλαστική

Πυελολιθοτομή/ Ουρητηροτομή

Αφαίρεση κύστεων νεφρού

Εκκολπωματεκτομή

 

Αισθητική & Επανορθωτική Ανδρολογία

 

Οι Ουρολόγοι Δρ. Μιχαλάκης & Δρ. Μυγδάλης εκτελούν τις παρακάτω επεμβάσεις αισθητικής & επανορθωτικής ανδρολογίας :

 

Αισθητική και επανορθωτική χειρουργική των έξω γεννητικών οργάνων

Επαναπροσδιορισμός φύλου

Ανδρολογικό χειρουργείο

Φαλλοπλαστική

Κάμψη πέους

Πεικές προθέσεις

Νόσος Peyronie

Συγγενείς ανωμαλίες

Υποσπαδίας

Αμφίβολα γεννητικά όργανα

Χειρουργική ουρήθρας – ουρηθροπλαστική

Ανδρική και γυναικεία ακράτεια ούρων

Ανδρική υπογονιμότητα

 

Κλασσική Ουρολογία

 

Οι Ουρολόγοι Δρ. Μιχαλάκης & Δρ. Μυγδάλης εκτελούν τις παρακάτω επεμβάσεις κλασσικής ουρολογίας :

 

Ριζική προστατεκτομή

Ουρητηρονεφρολιθοτριψία Εύκαμπτη / Ημιάκαμπτη

Ριζική Κυστεκτομή

Μερική νεφρεκτομή

Διουρηθρική αφαίρεση όγκων κύστεως

Διουρηθρική – Laser προστατεκτομή

Διουρηθρική αφαίρεση στενωμάτων ουρήθρας

Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

 

Ουρολόγοι & Εξατομικευμένοι θεραπεία

 

Οι Ουρολόγοι Δρ. Μιχαλάκης & Δρ. Μυγδάλης θα σας συστήσουν την κατάλληλη θεραπεία, ανάλογα με τη δική σας ξεχωριστή περίπτωση.