Νεφρεκτομή

 

Οι περισσότεροι καρκίνοι του νεφρού ανακαλύπτονται τυχαία και είναι στην πλειοψηφία τους μικροί σε μέγεθος. Όταν ανευρίσκονται και είναι σε αρχικά στάδια η χειρουργική θεραπεία, δηλαδή η νεφρεκτομή προσφέρει υψηλά ποσοστά ίασης.

Τι είναι η νεφρεκτομή;

Είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία γίνεται αφαίρεση του νεφρού, με λαπαροσκοπική μέθοδο, σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού, ο οποίος δεν έχει κάνει μετάσταση. Ανάλογα με την ένδειξη μπορεί να είναι:

  • Μερική
  • Ριζική: Αποτελεί την θεραπεία εκλογής του νεφροκυτταρικού καρκίνου και περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού, του περινεφρικού λίπους και των επιχώριων λεμφαδένων

Μερική ή Ριζική Νεφρεκτομή;

Θα κριθεί από την περίπτωση και από το μέγεθος του όγκου, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους προγνωστικούς παράγοντες για την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου

Μερική νεφρεκτομή

Γίνεται σε συμπτωματικό μη λειτουργικό νεφρό, που προκλήθηκε είτε επίκτητα (λιθίαση, λοίμωξη) είτε συγγενώς (στένωση ΠΟΣ, συγγενής υποπλασία).

Ριζική νεφρεκτομή

Απαιτείται σε καρκίνο του νεφρού σταδίου pT2 (όγκος μεγέθους άνω των 7εκ.) και άνω, καθώς επίσης και για όγκους μικρότερους με ενδοφυτική ανάπτυξη όπου η μερική νεφρεκτομή δεν είναι εφικτή.

Χειρουργικές Μέθοδοι

Η ριζική νεφρεκτομή όπως και η μερική νεφρεκτομή μπορούν να πραγματοποιηθούν:

  • Με την κλασσική ανοιχτή χειρουργική
  • Με τη λαπαροσκοπική
  • Με τη ρομποτική χειρουργική

Οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι, η λαπαροσκοπική και ρομποτική έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα σε σχέση με την κλασσική ανοιχτή χειρουργική μέθοδο καθώς ανάμεσα σε άλλα προσφέρουν άμεση κινητοποίηση του ατόμου και μειώνουν το μετεγχειρητικό άλγος του ασθενούς.