Προστάτης PSA

Ο έλεγχος για καρκίνος του προστάτη γίνεται με μια σειρά εξετάσεων και με διεξοδικό έλεγχο των παραγόντων που αυξάνουν τις τιμές του PSA.

Τι είναι το PSA;

Το PSA είναι μια πρωτεΐνη που περιέχεται στο σπέρμα, παράγεται σχεδόν αποκλειστικά από τον προστατικό αδένα, ενώ ευθύνεται για την ρευστοποίηση του σπέρματος μετά από την έξοδο του από το σώμα.

Μετά από μελέτες διαπιστώθηκε ότι η τιμή του αυξάνεται σε περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη. Είναι ένας ειδικός για το όργανο δείκτης, με χαμηλή όμως ειδικότητα, μια και η τιμή του επηρεάζεται από ποικίλες καλοήθεις καταστάσεις.

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές PSA για τον προστάτη ;

Ως φυσιολογικές  έχουν οριστεί οι τιμές PSA κάτω από 4ng/ml.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη φυσιολογική τιμή, αφού έχουν βρεθεί ασθενείς με καρκίνο με τιμές σε όλο το φάσμα του φυσιολογικού εύρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 15-20% των ασθενών με PSA < 2,5ng/ml, έχουν καρκίνο προστάτη. Βέβαια, όσο χαμηλότερη η τιμή τόσο καλύτερη και η βιολογική συμπεριφορά του νεοπλάσματος, εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις αδιαφοροποίητων καρκίνων όπου δεν παράγεται πολύ PSA.

Όταν το PSA είναι ανεβασμένο σημαίνει ότι υπάρχει καρκίνος προστάτη;

To PSA αυξάνει εκτός από τον καρκίνο και σε καλοήθεις καταστάσεις όπως :

  • Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
  • Οι φλεγμονές του ουροποιογεννητικού
  • Η εκσπερμάτιση
  • Η εργώδης δακτυλική εξέταση
  • Οι ενδοσκοπικοί χειρισμοί ( κυστεοσκόπηση).

Έτσι η αύξηση του είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί από Ουρολόγο, αφού έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο η μεταβολή του στο χρόνο , όσο και η τιμή ειδικών μορφών του (ελεύθερο PSA) .

Ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος του προστάτη και την ύπαρξη ή όχι συμπτωμάτων αποφασίζεται εάν η αυξημένη τιμή είναι ύποπτη και απαιτείται η διενέργεια βιοψίας προστάτη.

Τι εξετάσεις περιλαμβάνονται στην περιοδική προληπτική εξέταση του προστάτη;

Κάθε άνδρας άνω των 50 ετών οφείλει, για προληπτικούς λόγους, να ελέγχεται προκειμένου έγκαιρα να ανακαλύπτονται διαταραχές που σχετίζονται με το ουροποιητικό σύστημα. Έτσι, ετησίως απαιτείται :

  • Υπερηχογράφημα νεφρών – κύστεως – προστάτου προ και μετά ούρησης
  • PSA ορού
  • Δακτυλική εξέταση προστάτου

Με τις παραπάνω εξετάσεις είναι εφικτή η αποκάλυψη διαταραχών που σχετίζονται με τον προστάτη ( καλοήθης υπερπλασία, καρκίνος), την ουροδόχο κύστη (επίσχεση, καρκίνος, λιθίαση) και των νεφρών ( καρκίνος, λιθίαση, υδρονέφρωση).

Τις εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητο να τις εκτιμά κάθε φορά ο Ουρολόγος σας, προκειμένου να αποφασίζει κάθε φορά για την ανάγκη περαιτέρω ελέγχου.