Μερική νεφρεκτομή

 

Αναλόγως με το μέγεθος και την εντόπιση του καρκίνου του νεφρού, μπορεί να πραγματοποιηθεί αφαίρεση του όγκου μαζί με ένα μικρό τμήμα του υγιούς νεφρού, έτσι ώστε να μην αφαιρεθεί ολόκληρο το νεφρό. Σε περιπτώσεις όγκων με μέγεθος < 4εκ. αλλά και σε ασθενείς που εμφανίζουν αμφοτερόπλευρα νεφρικό καρκίνο ή έχουν έναν μόνο (ανατομικά ή λειτουργικά) νεφρό πρέπει να γίνεται προσπάθεια διατήρησης του νεφρικού παρεγχύματος. Έτσι , αφαιρείται το τμήμα του νεφρού που περιέχει τον όγκο (μερική νεφρεκτομή) ή μόνο ο όγκος (ογκεκτομή). Όλες οι συγκριτικές μελέτες έχουν αποδείξει, ότι το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι το ίδο σε σχέση με την ριζική νεφρεκτομή, ενώ παράλληλα μειώνονται τα ποσοστά καρδιαγγειακών επιπλοκών σε βάθος χρόνου, λόγω της απώλειας μικρότερου ποσοστού νεφρικών μονάδων.

Μέθοδοι Μερικής Νεφρεκτομής

Όπως και η ριζική νεφρεκτομή η μέθοδος αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • Με την κλασσική ανοιχτή μέθοδο, που απαιτεί μεγάλη τομή
 • Λαπαροσκοπικώς
 • Ρομποτικά

Πότε πρέπει να κάνω μερική νεφρεκτομή;

Απόλυτη ένδειξη διενέργειας μερικής νεφρεκτομής ή ογκεκτομής είναι:

Η ύπαρξη συγγενούς ή επίκτητου μονόνεφρου. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η διατήρηση νεφρικού ιστού, προκειμένου ο ασθενής να μην οδηγηθεί στον τεχνητό νεφρό.

Σχετική ένδειξη αποτελούν καταστάσεις όπως:

 • Η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη
 • Υπέρταση
 • Σύνδρομα με αυξημένη πιθανότητα πολλαπλών όγκων ουροποιητικού ( Von Hippel Lindau, συγγενές θηλώδες νεφρού)

Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων νεφρικών μονάδων, καθώς και οι παθήσεις αυτές, ως συστηματικές νόσοι, προσβάλλουν τη νεφρική λειτουργία με το πέρασμα των χρόνων.

Σήμερα, ακόμα και σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και αμφοτερόπλευρα φυσιολογικούς νεφρούς, όπου είναι εφικτό, επιλέγεται η μερική νεφρεκτομή, όταν το μέγεθος και η θέση του όγκου το επιτρέπει.

Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή : Πως γίνεται;

 • Ο ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε θέση νεφρού και χρησιμοποιούνται τα λαπαροσκοπικά trocar, όπως ακριβώς και στην ριζική νεφρεκτομή.
 • Αφού αποκαλυφθεί η θέση του όγκου, προσωρινά αποκλείεται η αιματική παροχή του νεφρού και στη συνέχεια αφαιρείται ο όγκος πλήρως, μαζί με 0,5 εκ υγιούς ιστού για ογκολογικούς λόγους.
 • Γίνεται κατάλληλη αιμόσταση με αιμοστατικές ραφές και χρήση αιμοστατικών υλικών και στη συνέχεια επανέρχεται η αιματική ροή.

Μετά το χειρουργείο για λαπαροσκοπική νεφρεκτομή

 • Ο ασθενής εξέρχεται του χειρουργείου με παροχέτευση, η οποία αφαιρείται την επόμενη μέρα
 • Λαμβάνει υγρά και ήπια τροφή από το απόγευμα της ίδιας ημέρας
 • Εξέρχεται από το νοσοκομείο σε 2 με 3 ημέρες
 • Μέσα στον υπόλοιπο μήνα προοδευτικά επανέρχεται στην πρότερη φυσική κατάσταση
 • Η μετεγχειρητική ογκολογική παρακολούθηση περιλαμβάνει εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο ανα 3 μήνες για το πρώτο έτος, προκειμένου να αποκαλυφθεί έγκαιρα τοπική υποτροπή ή απομακρυσμένη μετάσταση.

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Μεθόδου Νεφρεκτομής

 • Μηδαμινή απώλεια αίματος
 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα με την αποφυγή μεγάλης ουλής όπως στην ανοικτή επέμβαση- ύπαρξή 3 μικρών οπών
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

Μερική νεφρεκτομή: Επιπλοκές

Μετά τη μερική νεφρεκτομή οι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν είναι: αιμορραγία, διαφυγή ούρων, λοίμωξη, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή, διαπύηση τραύματος.

Όλες όταν αναγνωριστούν έγκαιρα είναι συντηρητικά ή παρεμβατικά αντιμετωπίσιμες, αυξάνοντας το χρόνο νοσηλείας και την μετεγχειρητική άνάρρωση του ασθενούς.

Η μερική νεφρεκτομή παρουσιάζει ελαφρά μεγαλύτερο ποσοστό αιμορραγίας σε σχέση με την ριζική νεφρεκτομή. Ωστόσο, η διατήρηση του νεφρικού ιστού έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το χρόνο επιβίωσης, μειώνοντας τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε βάθος χρόνου, χωρίς παράλληλα να επηρεάζεται το ογκολογικό αποτέλεσμα.

Κάθε μερική νεφρεκτομή μπορεί να μετατραπεί σε ριζική όταν η διεγχειρητική εξάπλωση του όγκου το επιβάλλει ή όταν οι συνθήκες του χειρουργείου απαιτούν αυτήτην απόφαση. Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή αποτελεί την καλύτερη επιλογή, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα των λαπαροσκοπικών μεθόδων.