Υπερπλασία προστάτη – Υπερτροφία προστάτη

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας σε μέγεθος και σχήμα καστάνου ο οποίος βρίσκεται στη συνέχεια και σε επαφή με την ουροδόχο κύστη, ενώ διαμέσου του οποίου διέρχεται η ουρήθρα. Ο ρόλος του είναι η έκκριση του προστατικού υγρού το οποίο αποτελεί θρεπτικό συστατικό του σπέρματος.

Yπερπλασία προστάτη (ΚΥΠ) είναι η διόγκωση της κεντρικής ζώνης του προστάτη ( μεταβατική ζώνη), η οποία οφείλεται τόσο σε αύξηση του αριθμού όσο και σε αύξηση του μεγέθους των κυττάρων της περιοχής αυτής. 

 

Υπερπλασία Προστάτη

 

Αριστερά: Φυσιολογική εικόνα προστάτη , Δεξιά : Υπερπλασία προστάτη

Η διόγκωση του προστάτη είναι κάτι φυσιολογικό ;

Η διόγκωση αυτή αποτελεί μια  φυσιολογική διαδικασία η οποία οφείλεται στην επίδραση των ανδρικών ορμονών ανδρογόνων) στα προστατικά κύτταρα.

Σε ποια ηλικία εμφανίζεται η υπερπλασία προστάτη ;

Η ΚΥΠ πιστεύεται ότι ξεκινάει στην ηλικία των 30 ετών. Το 50% των ανδρών έχουν ιστολογική υπερπλασία στην ηλικία των 50 ετών ενώ το ποσοστό αυτό γίνεται 75% στην ηλικία των 80 ετών. Το 40-50% των ανδρών θα παρουσιάσουν συμπτωματολογία η οποία οφείλεται στην υπερπλασία του προστάτη.

Η υπερπλασία προστάτη σημαίνει ότι έχω καρκίνο προστάτη ;

Παρόλο που η τιμή του PSA μπορεί να αυξηθεί στους ασθενείς με ΚΥΠ, είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω φλεγμονής, η ΚΥΠ δεν οδηγεί σε καρκίνο του προστάτη ούτε αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισής του.

Ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την υπερπλασία προστάτη από την Εξειδικευμένη Ομάδα Ουρολόγων μας.

Αντιμετώπιση υπερπλασίας του προστάτη