Κύστη Νεφρού

Τί είναι η κύστη στα νεφρά;

Οι απλές νεφρικές κύστεις αποτελούν την συχνότερη μορφή κύστεων των νεφρών. Η συχνότητά τους ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 30% σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Οι κύστεις του νεφρού είναι οι πιο συχνές καλοήθεις βλάβες οι οποίες εμφανίζονται σε ποσοστό άνω του 70% των μορφωμάτων του νεφρού. Συνήθως είναι μονήρεις, ετερόπλευρες αν και μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας κύστης και στους δύο νεφρούς. Το μέγεθός τους ποικίλει από λίγα χιλιοστά έως αρκετά εκατοστά, ενώ η συχνότητα και το μέγεθός τους μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο της ηλικίας.

Κύστη νεφρών: Τα Αίτια

 • Η ακριβής αιτιολογία τους δεν είναι διευκρινισμένη, ώστε να γνωρίζουμε αν αποτελούν συγγενή (εκ γενετής) ή επίκτητη ανωμαλία.
 • Οι προδιαθεσικοί παράγοντες η αύξηση της ηλικίας, το φύλο (άντρας), η υπέρταση και η ύπαρξη νεφρικής ανεπάρκειας πολλές φορές συμβάλλουν στην ανάπτυξη νεφρικών κύστεων.
 • Οι κύστεις μπορεί να εμφανίζονται στα πλαίσια κληρονομούμενων γεννητικών συνδρόμων, όπως η πολυκυστική νόσος των νεφρών, καθώς επίσης και σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας, όταν υποβάλλονται σε τεχνητό νεφρό για πολλά έτη.

Κύστη Νεφρού: Η Διάγνωση

Οι κύστεις στα νεφρά συνήθως δεν προκαλούν ενοχλήματα ή συμπτώματα

 • Ανευρίσκονται τις περισσότερες φορές τυχαία, με διάφορες απεικονιστικές μέθοδους, όπως το υπερηχογράφημα, η αξονική ή και μαγνητική τομογραφία, που γίνονται για κάποιον άλλο λόγο.
 • Στο υπερηχογράφημα οι απλές κύστεις νεφρών έχουν ομαλό τοίχωμα. Το υγρό που περιέχουν δεν έχει εσωτερικές αντανακλάσεις και δεν υπάρχουν εσωτερικά διαφραγμάτια ή αποτιτανώσεις του τοιχώματος.
 • Στις περιπτώσεις κυστικών σχηματισμών με εσωτερικά στοιχεία απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, με έγχυση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού ( αξονική τομογραφία), προκειμένου να αποκλειστεί η ύπαρξη κακοήθειας με κυστική εμφάνιση.

Κύστη νεφρών: Θεραπεία

Η συντριπτική πλειονότητα των νεφρικών κύστεων είναι απλές και δεν απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση. Ως επί το πλείστον οι απλές νεφρικές κύστεις είναι καλοήθεις και επί απουσίας συμπτωμάτων δεν απαιτούν κανενός είδους θεραπεία. Περαιτέρω έλεγχος ή επαναληπτικές εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα ή διαγνωστικές αμφιβολίες, ώστε να διαγνωσθούν ακριβέστερα και να αντιμετωπιστούν με τον καταλληλότερο τρόπο.

Κύστεις στα νεφρά: Συμπτώματα

Στις περιπτώσεις που το μέγεθός τους είναι πολύ μεγάλο, λόγω πιεστικών φαινομένων στα γειτονικά όργανα, οι κύστειες νεφρών είναι δυνατόν:

 • Να εκδηλωθούν με άτυπο πόνο στην κοιλιά ή στην οσφύ (νεφρική χώρα)
 • Να προκαλέσουν υπέρταση
 • Να προκαλέσουν μικροσκοπική αιματουρία
 • Να προκαλέσουν υδρονέφρωση (διάταση του νεφρού)
 • Πολύ πιο σπάνια μπορεί να διαπυηθούν με μικρόβια προκαλώντας πυρετό ή να ραγούν και να αιμορραγήσουν
 • Η νεοπλασματική (καρκινική) εξαλλαγή τους αποτελεί εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή

Λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρικών κύστεων

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει διάφορες επιλογές με ανάλογα αποτελέσματα και επιπλοκές. Η μέθοδος η οποία έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς πιθανότητες υποτροπής είναι η λαπαροσκοπική αφαίρεση των νεφρικών κύστεων. Η Μέθοδος αυτή προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων και τα αποτελέσματα στέφονται με επιτυχία.

Λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρικών κύστεων: Η επέμβαση

Ο ασθενής, υπό γενική αναισθησία και με μία μέρα νοσηλεία, μέσω τριών οπών (η μεγαλύτερη έχει μήκος 1εκ.), απαλλάσεται δια παντός από τη νόσο του.